พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วย นักเรียน นักศึกษา ร่วมวางพานพุ่มเงินพุ่มทอง ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563