พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช

พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา ๐๗.๐๐ น. เพื่อน้อมเกล้ารำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี