พิธีเปิดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายขุนทอง จริตพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี พร้อมด้วยนางสาวปทิตตา งามญาติ และนักเรียน ร่วมพิธีเปิดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี และโรงแรมโกลเด้นดราก้อน รีสอร์ท จังหวัดสิงห์บุรี โดยนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด