การแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 25-26 มีนาคม 2564 นายขุนทอง จริตพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี พร้อมด้วยนายชุภามิตร ทะนันไธสง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครู นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ,ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี,ทักษะการแต่งหน้าเกล้าผมเจ้าสาว และทักษะอาหารจานเดียว ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2563 โดย นายอรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดพิธี ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา