[ประกาศ] รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งคนงาน (27 ส.ค.63) (อ่านรายละเอียด)

[ประกาศ] ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูช่างก่อสร้าง (30 ก.ค.63) (อ่านรายละเอียด)

[ประกาศ]  ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน (15 พ.ค.63) (อ่านรายละเอียด)

[ประกาศ] รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน (25 ก.พ.63) (อ่านรายละเอียด)

[ประกาศ] การลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (4 มิ.ย.63) (อ่านรายละเอียด)

[ประกาศ] มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID -19  (19 มี.ค.63) (อ่านรายละเอียด)

ข่าวการศึกษา