[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
เมนูหลัก
ระบบบริหารการจัดการ

ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท
รายงานการประเมินตนเอง
ดาวน์โหลดเอกสาร
E-OFFICE
V-COPตารางเรียน
ระบบริหารจัดการครุภัณฑ์
รายงานงบทดลอง
จุลสารวิทยาลัย

 
  

  หมวดหมู่ : ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561
โดย : admin
เข้าชม : 1094
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 ปักหมุดและแบ่งปัน
     


8 มกราคม 2561 - 16 กุมภาพันธ์ 2561
- รับสมัครนักเรียนปกติ รอบ 1

28 กุมภาพันธ์ 2561
- ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ นักเรียนปกติรอบ 1

6 มีนาคม 2561
- ประกาศผลนักเรียนปกติ รอบ 1

8 มีนาคม 2561
- มอบตัว , ทำสัญญาค้ำประกัน , ลงทะเบียนนักเรียนปกติ รอบ 1 พร้อมชำระเงินค่าใช้จ่ายเบื้องต้น , วัดตัวตัดชุดเครื่องแบบนักเรียน

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป

2.5 stars เฉลี่ย : 2.5 จาก 2 ครั้ง.

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      การย้ายประจำปีครั้งที่ 2/2561 และให้ยืนยันเงื่อนไขสาขาวิชาเอกที่ต้องการย้าย 2/ส.ค./2561
      ประกาศ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 117 ระหว่างวันที่ 2 - 20 กรกฎาคม 2561 29/มิ.ย./2561
      ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 11/พ.ค./2561
      ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 3) 1/พ.ค./2561
      ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 3) 30/เม.ย./2561


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่ 1 ถ.มนตรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 7000 โทรศัพท์ 0-3232-1903, มือถือ 086-4747398 , โทรสาร 0-3232-3924 , E-mail rptc.rb@gmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5