ความหมายของตราสัญลักษณ์ เสมาธรรมจักร หมายถึง ความดีงาม บัลลังก์สิงห์ หมายถึง ความมั่นคง ศิระประภา (รัศมีเปลวพระพุทธรูป) ใต้เสมาธรรมจักร หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญา ตัวเลข ๑ (ในรัศมีเปลว) หมายถึง ความล้ำเลิศแห่งปัญญา ดอกบัวที่บานพ้นน้ำ (ด้านข้างทั้งสอง) หมายถึง การเกิดปัญญา กนกเปลว(ซึ้งมีต้นกำเนิด มาจากเปลวไฟ) หมายถึง ความสว่างไสว โชติช่วงตลอดเวลา ตัวเลข ๒๕๒๗ ด้านล่าง หมายถึง ปีที่จัดตั้งวิทยาลัย
แบบที่ 1 : เส้นโค้งโดยรอบ มีอักษร “วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี” ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
แบบที่ 2 : เส้นโค้งโดยรอบ มีอักษร “วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี” และ “สำนักคณะกรรมการ อาชีวศึกษา” ภาษาไทย

ความหมายรวมของตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี “ความล้ำเลิศทาง ปัญญา ตั้งอยู่บนรากฐานที่มั่นคงและดีงาม โอบล้อมด้วยความจริง และความสว่างไสวโชติช่วงของปัญญา ที่ ได้รับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง”