หมวดหมู่ : กิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
หัวข้อ : วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 วิทยาลัยเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
โดย : admin
อ่าน : 386
จันทร์ ที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ.2561
พิมพ์