การดำเนินโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ (Fix it จิตอาสา) ได้แก่ หน้ากากผ้าอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ อุปกรณ์พ่นเจลแอลกอฮอล์ชนิดเหยียบ หลอดไฟฆ่าเชื้อ UV-C ให้โรงพยาบาลดำเนินสะดวก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

วันที่ 16 กันยายน 2564 นายขุนทอง จริตพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี มอบให้ครูวริศรียา ลิ้มพรรัตน์ หัวหน้าแผนกคหกรรมศาสตร์ และคณะเข้ามอบชุดอุปกรณ์ป้องกันโควิด 19 ที่ได้จากการดำเนินโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ (Fix it จิตอาสา) ได้แก่ หน้ากากผ้าอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ อุปกรณ์พ่นเจลแอลกอฮอล์ชนิดเหยียบ หลอดไฟฆ่าเชื้อ UV-C ให้โรงพยาบาลดำเนินสะดวก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป