ข้ามอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ที่เกิดจากการดำเนินโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ (Fix it จิตอาสา)

วันที่ 9 กันยายน 2564 นายขุนทอง จริตพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี พร้อมด้วย นายสมโภชน์ ปรารถนาดี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และคณะ เข้ามอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ที่เกิดจากการดำเนินโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ (Fix it จิตอาสา) ได้แก่
– หน้ากากผ้าอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ จำนวน 100 ชุด
– อุปกรณ์พ่นเจลแอลกอฮอล์ชนิดเหยียบ จำนวน 5 ชุด
– หลอดไฟฆ่าเชื้อ UV-C จำนวน 5 ชุด ให้แก่ รพ.ราชบุรี