ติตต่อประสานงานสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนหลักสูตร ปวช. , ปวส. และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ณ ห้องผู้อำนวยการฯ

วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2564 นางสาวชนาภา เวณุนันท์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาราชบุรี เข้าพบ นายขุนทอง จริตพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี เพื่อติตต่อประสานงานสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนหลักสูตร ปวช. , ปวส. และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ณ ห้องผู้อำนวยการฯ