ร่วมประชุมคณะกรรมการภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา กลุ่มอาชีพสุขภาพและความงาม ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Google Meet ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น – 12.00 น. นายขุนทอง จริตพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี พร้อมด้วย นางกมลลักษณ์ กำลังหาญ ครูแผนกวิชาเสริมสวย ร่วมประชุมคณะกรรมการภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา กลุ่มอาชีพสุขภาพและความงาม ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Google Meet ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ