ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการภาครัฐและเอกชนฯ และลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างชมรมวิชาชีพช่างผมไทยและสถานศึกษาภายใต้ อ.กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพสุขภาพและความงาม ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Google Meet ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการฯ

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 นายขุนทอง จริตพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี พร้อมด้วยนายชุภามิตร ทะนันไธสง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนางกมลลักษณ์ กำลังหาญ ครูแผนกช่างเสริมสวยหญิง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการภาครัฐและเอกชนฯ และลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างชมรมวิชาชีพช่างผมไทยและสถานศึกษาภายใต้ อ.กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพสุขภาพและความงาม ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Google Meet ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการฯ