ร่วมสวมใส่เสื้อสีขาว เพื่อร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายขุนทอง จริตพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา ร่วมสวมใส่เสื้อสีขาว เพื่อร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ลานหน้าเสาธงวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี